Τα χαράγματα της ποίησης του Τάσου Γαλάτη

Συγγραφέας: Μαϊντάς Ξάνθος

σελ. 128
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2019)

ISBN: 978-960-576-893-5 Κατηγορίες: , Συγγραφέας:

Απόσπασμα

Καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ ποιητῆ γίνεται ὀξύτερη, διαπεραστικὴ κι ἀβάσταχτη ὅταν στοχάζεται καὶ ἀναστοχάζεται τὸ δίπολο τῆς παρουσίας / ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε καλύτερα τὴ βαρύτητα τοῦ ἀγωνιώδους στοχασμοῦ του, ἀρκεῖ νὰ σκεφτοῦμε πὼς ὁ Τάσος Γαλάτης ἔχει στὸ ἔργο του, σὲ κεντρικὴ θέση, τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἤδη στὴ συλλογὴ Ἀνιπτόποδες καὶ σφενδονῆτες γιὰ πρώτη φορὰ θὰ γράψει:

Δὲν ἔχω πιὰ πατρίδα, δὲν πιστεύω σὲ θεοὺς
οὔτε γνωρίζω ἀκριβῶς ποιὸς εἶμαι
«Οὔτις» (ΑΣ 39)

Τα χαράγματα της ποίησης του Τάσου Γαλάτη

Συγγραφέας: Μαϊντάς Ξάνθος

σελ. 128
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2019)

ISBN: 978-960-576-893-5 Κατηγορίες: , Συγγραφέας:

Απόσπασμα

Καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ ποιητῆ γίνεται ὀξύτερη, διαπεραστικὴ κι ἀβάσταχτη ὅταν στοχάζεται καὶ ἀναστοχάζεται τὸ δίπολο τῆς παρουσίας / ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε καλύτερα τὴ βαρύτητα τοῦ ἀγωνιώδους στοχασμοῦ του, ἀρκεῖ νὰ σκεφτοῦμε πὼς ὁ Τάσος Γαλάτης ἔχει στὸ ἔργο του, σὲ κεντρικὴ θέση, τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἤδη στὴ συλλογὴ Ἀνιπτόποδες καὶ σφενδονῆτες γιὰ πρώτη φορὰ θὰ γράψει:

Δὲν ἔχω πιὰ πατρίδα, δὲν πιστεύω σὲ θεοὺς
οὔτε γνωρίζω ἀκριβῶς ποιὸς εἶμαι
«Οὔτις» (ΑΣ 39)

X