Τ’ αεροπόρα νέφη / Ο ποιητής Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809-1892)

Συγγραφέας: Καλογερόπουλος Άγγελος

σελ. 72
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2019)

Τὸ βιβλίο «Τ’ ἀεροπόρα νέφη». Ὁ ποιητὴς Ἀλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἀνθολόγηση τοῦ ἔργου τοῦ Ραγκαβῆ ἀπὸ τὸν ποιητὴ Ἄγγελο Καλογερόπουλο, εἶναι τὸ δέκατο τρίτο τῆς σειρᾶς «Δύο αἰῶνες ἑλληνικῆς ποίησης», ποὺ ἐκδίδει τὸ Ἵδρυμα Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἐκδόσεις Γαβριηλίδης, στὸ πλαίσιο τριετοῦς κύκλου ἐκδηλώσεων ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος. Στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου αὐτοῦ, σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς ἀνθολογοῦν καὶ παρουσιάζουν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση ἀπὸ τὴ μεγάλη ἱστορικὴ τομὴ τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας ἕως τὶς ἀπαρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα, ἐπιχειρώντας τὸ ἀνθολογικὸ πανόραμα σημαντικῶν ἐκπροσώπων τῆς ἑλληνικῆς ποιητικῆς παραγωγῆς τῶν διακοσίων τελευταίων ἐτῶν.

Τ’ αεροπόρα νέφη / Ο ποιητής Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1809-1892)

Συγγραφέας: Καλογερόπουλος Άγγελος

σελ. 72
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2019)

Τὸ βιβλίο «Τ’ ἀεροπόρα νέφη». Ὁ ποιητὴς Ἀλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἀνθολόγηση τοῦ ἔργου τοῦ Ραγκαβῆ ἀπὸ τὸν ποιητὴ Ἄγγελο Καλογερόπουλο, εἶναι τὸ δέκατο τρίτο τῆς σειρᾶς «Δύο αἰῶνες ἑλληνικῆς ποίησης», ποὺ ἐκδίδει τὸ Ἵδρυμα Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἐκδόσεις Γαβριηλίδης, στὸ πλαίσιο τριετοῦς κύκλου ἐκδηλώσεων ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος. Στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου αὐτοῦ, σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς ἀνθολογοῦν καὶ παρουσιάζουν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση ἀπὸ τὴ μεγάλη ἱστορικὴ τομὴ τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας ἕως τὶς ἀπαρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα, ἐπιχειρώντας τὸ ἀνθολογικὸ πανόραμα σημαντικῶν ἐκπροσώπων τῆς ἑλληνικῆς ποιητικῆς παραγωγῆς τῶν διακοσίων τελευταίων ἐτῶν.

X