Από το προσωπικό στο οντολογικό

Συγγραφείς: Ζήρας Αλέξης

σελ. 112
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2002)

Κατηγορία: Συγγραφέας:

Μεταβολές της ποιητικής όρασης του Τάκη Καρβέλη

Από το προσωπικό στο οντολογικό

Συγγραφείς: Ζήρας Αλέξης

σελ. 112
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2002)

Κατηγορία: Συγγραφέας:

Μεταβολές της ποιητικής όρασης του Τάκη Καρβέλη

X