Εικών η λίθος

Συγγραφέας: Αντωνάτος Νίκος

σελ. 88
διαστ. 16.5 x 24.5
1η έκδοση (2014)

ISBN: 978-960-576-072-4 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Απόσπασμα

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΕΙΚΙΛΟΥ -πολυχρόνιον θανάτου-:

Κατάλοιπο αρχαίας μουσικής
χαρακτηρίστηκε από αρχαιολόγους
η στήλη του 2ου μ.Χ. αιώνα
που βρέθηκε στο Αϊδίνι
με χαραγμένο το σκόλιον:

όσον ζης φαίνου, μηδέν όλως
συ λυπού, προς ολίγον εστί το ζην
το τέλος ο χρόνος απαιτεί […]

Εικών η λίθος

Συγγραφέας: Αντωνάτος Νίκος

σελ. 88
διαστ. 16.5 x 24.5
1η έκδοση (2014)

ISBN: 978-960-576-072-4 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Απόσπασμα

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΕΙΚΙΛΟΥ -πολυχρόνιον θανάτου-:

Κατάλοιπο αρχαίας μουσικής
χαρακτηρίστηκε από αρχαιολόγους
η στήλη του 2ου μ.Χ. αιώνα
που βρέθηκε στο Αϊδίνι
με χαραγμένο το σκόλιον:

όσον ζης φαίνου, μηδέν όλως
συ λυπού, προς ολίγον εστί το ζην
το τέλος ο χρόνος απαιτεί […]

X