Ελληνικά τοπία

Συγγραφέας: Καΐμη Τζούλιο
Εικονογράφηση: Τσαρούχης Γιάννης

σελ. 144
διαστ. 16.5 x 24.5
1η έκδοση (1993)

Τα κείμενα πού απαρτίζουν τα Ελληνικά τοπία δεν είναι ιδίας εντάσεως. Όσες φορές ο συγγραφέας προσπαθεί να υποβάλει μια ποιητική ατμόσφαιρα το αποτέλεσμα είναι μάλλον αμήχανο και κοινότοπο. Αντιθέτως, όταν ο συγγραφέας “μιλάει” ως παραμυθάς -όπου συντονίζονται εννοείται ο αυτόπτης περιηγητής με όλο το πολιτιστικό φορτίο του και ο ζωγράφος- το αποτέλεσμα είναι πειστικό και ενδιαφέρον καθώς συνταιριάζει το ήθος της συλλογικής μνήμης με την ικμάδα της προφορικής εξομολόγησης. Και λέγοντας ζωγράφος δεν υπαινίσσομαι τα πρόδηλα θεωρητικά αποσπάσματα. Αναφέρομαι σε μια ανεπαίσθητη αίσθηση “πλαστικότητας” πού σου δημιουργούν κάποια σημεία της αφήγησης. Είναι τότε πού το βλέμμα του αφηγητή επιστρατεύει την εικαστική αγωγή του συγγραφέα. 

Ελληνικά τοπία

Συγγραφέας: Καΐμη Τζούλιο
Εικονογράφηση: Τσαρούχης Γιάννης

σελ. 144
διαστ. 16.5 x 24.5
1η έκδοση (1993)

Τα κείμενα πού απαρτίζουν τα Ελληνικά τοπία δεν είναι ιδίας εντάσεως. Όσες φορές ο συγγραφέας προσπαθεί να υποβάλει μια ποιητική ατμόσφαιρα το αποτέλεσμα είναι μάλλον αμήχανο και κοινότοπο. Αντιθέτως, όταν ο συγγραφέας “μιλάει” ως παραμυθάς -όπου συντονίζονται εννοείται ο αυτόπτης περιηγητής με όλο το πολιτιστικό φορτίο του και ο ζωγράφος- το αποτέλεσμα είναι πειστικό και ενδιαφέρον καθώς συνταιριάζει το ήθος της συλλογικής μνήμης με την ικμάδα της προφορικής εξομολόγησης. Και λέγοντας ζωγράφος δεν υπαινίσσομαι τα πρόδηλα θεωρητικά αποσπάσματα. Αναφέρομαι σε μια ανεπαίσθητη αίσθηση “πλαστικότητας” πού σου δημιουργούν κάποια σημεία της αφήγησης. Είναι τότε πού το βλέμμα του αφηγητή επιστρατεύει την εικαστική αγωγή του συγγραφέα. 

X