Ἡ εὐωδιὰ τῶν ἀγρῶν

Συγγραφέας: Κανδύλας Θάνος

σελ. 48
διαστ. 16.5 x 24.5
1η έκδοση (2020)

ISBN: 978-960-576-953-6 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Απόσπασμα

Οι ποιητες ειναι το στηθος τους

Οἱ ποιητὲς εἶναι τὸ στῆθος τους
Κι ὅ,τι τὸ ἐσωφώνιο καταγράφει:

Τὶς φθαρμένες εἰκόνες τῆς ὕπαρξης
Τὶς διαθλάσεις τῶν ὀνείρων
Κι ὅ,τι τὸ βίωμα ἐπιτάσσει.

Ναυαγὸς βγαίνεις ἀπ’ τὴ θάλασσα
σὲ ποιημάτων νῆσο
(Ἡ μουσικὴ σὲ τραβάει ἀπ’ τὰ μαλλιὰ)

Στὸ νησὶ τῆς ποίησης δὲν ἔχει αὐταπάτες
Κι ἂς λέει ὁ κόσμος

Ἐνάντιος ἄνεμος πάντα φυσᾶ
Καὶ τὸ πικρὸ στὰ χείλη.

Ἡ εὐωδιὰ τῶν ἀγρῶν

Συγγραφέας: Κανδύλας Θάνος

σελ. 48
διαστ. 16.5 x 24.5
1η έκδοση (2020)

ISBN: 978-960-576-953-6 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Απόσπασμα

Οι ποιητες ειναι το στηθος τους

Οἱ ποιητὲς εἶναι τὸ στῆθος τους
Κι ὅ,τι τὸ ἐσωφώνιο καταγράφει:

Τὶς φθαρμένες εἰκόνες τῆς ὕπαρξης
Τὶς διαθλάσεις τῶν ὀνείρων
Κι ὅ,τι τὸ βίωμα ἐπιτάσσει.

Ναυαγὸς βγαίνεις ἀπ’ τὴ θάλασσα
σὲ ποιημάτων νῆσο
(Ἡ μουσικὴ σὲ τραβάει ἀπ’ τὰ μαλλιὰ)

Στὸ νησὶ τῆς ποίησης δὲν ἔχει αὐταπάτες
Κι ἂς λέει ὁ κόσμος

Ἐνάντιος ἄνεμος πάντα φυσᾶ
Καὶ τὸ πικρὸ στὰ χείλη.

X