Λεξικό του κωνσταντινοπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος

Συγγραφέας: Ζαχαριάδης Νίκος

σελ. 208
διαστ. 16.5 x 24.5
1η έκδοση (2014)
2η έκδοση (2015)

ISBN: 978-960-576-254-4 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Τα νεοελληνικά γλωσσικά ιδιώματα, από τα μεταβυζαντινά χρόνια και ως τα μέσα του 20ού αιώνα, αποτελούν γνωσιολογικό και κοινωνικό πολυδιάστατο υλικό πέντε αιώνων τουλάχιστον. Η καταγραφή αυτού του υλικού έχει σημασία από ιστορική άποψη, μελέτη των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στο εσωτερικό της σημερινής Ελλάδας και στις ελληνικές κοινότητες ανά τον κόσμο, ιδιαιτέρως στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Έγραψαν

Γιώργος Κωστούλας – «Η Καθημερινή / Τέχνες και Γράμματα»

Λεξικό του κωνσταντινοπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος

Συγγραφέας: Ζαχαριάδης Νίκος

σελ. 208
διαστ. 16.5 x 24.5
1η έκδοση (2014)
2η έκδοση (2015)

ISBN: 978-960-576-254-4 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Τα νεοελληνικά γλωσσικά ιδιώματα, από τα μεταβυζαντινά χρόνια και ως τα μέσα του 20ού αιώνα, αποτελούν γνωσιολογικό και κοινωνικό πολυδιάστατο υλικό πέντε αιώνων τουλάχιστον. Η καταγραφή αυτού του υλικού έχει σημασία από ιστορική άποψη, μελέτη των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στο εσωτερικό της σημερινής Ελλάδας και στις ελληνικές κοινότητες ανά τον κόσμο, ιδιαιτέρως στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Έγραψαν

Γιώργος Κωστούλας – «Η Καθημερινή / Τέχνες και Γράμματα»

X