Χερουβείμ Αρουραίος / Ο ποιητής Νίκος Καρούζος

Συγγραφέας: Πατίλης Γιάννης

σελ. 288
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2017)

Τὸ παρὸν κείμενο εἶναι ἀρθρωμένο σὲ τέσσερις ἑνότητες: Μία εἰσαγωγική, τὸ «Προοίμιο», καὶ μία ἐπιλογική, «Ἀνθολογικά», καὶ δύο κύριες: «Τὸ Σῶμα» καὶ «Τὸ Πνεῦμα», ποὺ ἀντιστοιχοῦν συμμετρικὰ σ’ αὐτὸ ποὺ θὰ ὀνομάζαμε ῾Ποιητική’ καὶ ’Νόημα’ τοῦ ἔργου. Διάβασα, σκέφτηκα καὶ ἔγραψα γιὰ τὸν ποιητὴ Νίκο Καροῦζο μὲ μεγάλη πνευματικὴ συγκίνηση καὶ μὲ πλήρη συνείδηση ὅτι πρόκειται γιὰ σπουδαῖο Ποιητὴ τοῦ Καιροῦ μας. Δὲν ξέρω ἂν πρόκειται γιὰ μεγάλο ποιητή, δὲν ξέρω κὰν τί σημαίνει μεγάλος ποιητὴς τοῦ καιροῦ μας, γιὰ ἕναν καιρὸ ποὺ ἡ ἀγωνία τοῦ πνεύματος διευρύνει διαρκῶς τὰ χρονικά του ὅρια καὶ τοῦ ὁποίου τὴν λήξη κανένας δὲν μπορεῖ νὰ διαβλέψει μὲ ἀσφάλεια. Γιατὶ μόνον ἔτσι μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλήσει μὲ σιγουριὰ γιὰ τὸν μεγάλο ποιητὴ ἑνὸς καιροῦ: ἀπὸ τὴν βαθμίδα ἑνὸς ἄλλου.

Χερουβείμ Αρουραίος / Ο ποιητής Νίκος Καρούζος

Συγγραφέας: Πατίλης Γιάννης

σελ. 288
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2017)

Τὸ παρὸν κείμενο εἶναι ἀρθρωμένο σὲ τέσσερις ἑνότητες: Μία εἰσαγωγική, τὸ «Προοίμιο», καὶ μία ἐπιλογική, «Ἀνθολογικά», καὶ δύο κύριες: «Τὸ Σῶμα» καὶ «Τὸ Πνεῦμα», ποὺ ἀντιστοιχοῦν συμμετρικὰ σ’ αὐτὸ ποὺ θὰ ὀνομάζαμε ῾Ποιητική’ καὶ ’Νόημα’ τοῦ ἔργου. Διάβασα, σκέφτηκα καὶ ἔγραψα γιὰ τὸν ποιητὴ Νίκο Καροῦζο μὲ μεγάλη πνευματικὴ συγκίνηση καὶ μὲ πλήρη συνείδηση ὅτι πρόκειται γιὰ σπουδαῖο Ποιητὴ τοῦ Καιροῦ μας. Δὲν ξέρω ἂν πρόκειται γιὰ μεγάλο ποιητή, δὲν ξέρω κὰν τί σημαίνει μεγάλος ποιητὴς τοῦ καιροῦ μας, γιὰ ἕναν καιρὸ ποὺ ἡ ἀγωνία τοῦ πνεύματος διευρύνει διαρκῶς τὰ χρονικά του ὅρια καὶ τοῦ ὁποίου τὴν λήξη κανένας δὲν μπορεῖ νὰ διαβλέψει μὲ ἀσφάλεια. Γιατὶ μόνον ἔτσι μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλήσει μὲ σιγουριὰ γιὰ τὸν μεγάλο ποιητὴ ἑνὸς καιροῦ: ἀπὸ τὴν βαθμίδα ἑνὸς ἄλλου.

X