Δι’ αιώνιον ζωήν προωρισμέναι / Ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος (1803­–1863)

Συγγραφέας: Στρούμπας Γιάννης

σελ. 184
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2019)

14,84 με φ.π.α.

Δι’ αιώνιον ζωήν προωρισμέναι / Ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος (1803­–1863)

14,84 με φ.π.α.

Κράτηση και παραλαβή από κοντινό σας βιβλιοπωλείο

Κράτηση

Τὸ βιβλίο «Δι’ αἰώνιον ζωὴν προωρισμέναι». Ὁ ποιητὴς Ἀλέξανδρος Σοῦτσος, μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἀνθολόγηση τοῦ ἔργου τοῦ Σούτσου ἀπὸ τὸν ποιητὴ Γιάννη Στρούμπα, εἶναι τὸ δέκατο τέταρτο τῆς σειρᾶς «Δύο αἰῶνες ἑλληνικῆς ποίησης», ποὺ ἐκδίδει τὸ Ἵδρυμα Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἐκδόσεις Γαβριηλίδης, στὸ πλαίσιο τριετοῦς κύκλου ἐκδηλώσεων ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος. Στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου αὐτοῦ, σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς ἀνθολογοῦν καὶ παρουσιάζουν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση ἀπὸ τὴ μεγάλη ἱστορικὴ τομὴ τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας ἕως τὶς ἀπαρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα, ἐπιχειρώντας τὸ ἀνθολογικὸ πανόραμα σημαντικῶν ἐκπροσώπων τῆς ἑλληνικῆς ποιητικῆς παραγωγῆς τῶν διακοσίων τελευταίων ἐτῶν.

Δι’ αιώνιον ζωήν προωρισμέναι / Ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος (1803­–1863)

Συγγραφέας: Στρούμπας Γιάννης

σελ. 184
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2019)

14,84 με φ.π.α.

Δι’ αιώνιον ζωήν προωρισμέναι / Ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος (1803­–1863)

14,84 με φ.π.α.

Κράτηση και παραλαβή από κοντινό σας βιβλιοπωλείο

Τὸ βιβλίο «Δι’ αἰώνιον ζωὴν προωρισμέναι». Ὁ ποιητὴς Ἀλέξανδρος Σοῦτσος, μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἀνθολόγηση τοῦ ἔργου τοῦ Σούτσου ἀπὸ τὸν ποιητὴ Γιάννη Στρούμπα, εἶναι τὸ δέκατο τέταρτο τῆς σειρᾶς «Δύο αἰῶνες ἑλληνικῆς ποίησης», ποὺ ἐκδίδει τὸ Ἵδρυμα Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἐκδόσεις Γαβριηλίδης, στὸ πλαίσιο τριετοῦς κύκλου ἐκδηλώσεων ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος. Στὸ πλαίσιο τοῦ κύκλου αὐτοῦ, σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς ἀνθολογοῦν καὶ παρουσιάζουν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση ἀπὸ τὴ μεγάλη ἱστορικὴ τομὴ τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας ἕως τὶς ἀπαρχὲς τοῦ 21ου αἰώνα, ἐπιχειρώντας τὸ ἀνθολογικὸ πανόραμα σημαντικῶν ἐκπροσώπων τῆς ἑλληνικῆς ποιητικῆς παραγωγῆς τῶν διακοσίων τελευταίων ἐτῶν.

X