Στη Σαγήνη του Ε. Α. Πόε

Συγγραφέας: Ντουνιά Χριστίνα

σελ. 216
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2019)

ISBN: 978-960-576-864-5 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Ποιητής, πεζογράφος και κριτικός, ο τρισυπόστατος Ε. Α. Πόε θεωρήθηκε πρόδρομος της αισθητικής νεωτερικότητας και το έργο του γνώρισε θερμή υποδοχή στην Ευρώπη του 19ου και του 20ού αιώνα. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται όψεις της πρόσληψής του στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από το έργο έξι σημαντικών λογοτεχνών: των Εμμ. Ροΐδη, Ν. Επισκοπόπουλου, Κ. Γ. Καρυωτάκη, Γ. Σκαρίμπα, Γ. Σεφέρη και Α. Εμπειρίκου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη άγνωστου αρχειακού υλικού για τη σχέση Καρυωτάκη και Πόε, ενώ την έκδοση συ­μπληρώνει μια λανθάνουσα μετάφραση του εμβληματικού διηγήματος «Ο μαύρος γάτος», που υπογράφεται από τον Εμμ. Ροΐδη.

Στη Σαγήνη του Ε. Α. Πόε

Συγγραφέας: Ντουνιά Χριστίνα

σελ. 216
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2019)

ISBN: 978-960-576-864-5 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Ποιητής, πεζογράφος και κριτικός, ο τρισυπόστατος Ε. Α. Πόε θεωρήθηκε πρόδρομος της αισθητικής νεωτερικότητας και το έργο του γνώρισε θερμή υποδοχή στην Ευρώπη του 19ου και του 20ού αιώνα. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται όψεις της πρόσληψής του στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από το έργο έξι σημαντικών λογοτεχνών: των Εμμ. Ροΐδη, Ν. Επισκοπόπουλου, Κ. Γ. Καρυωτάκη, Γ. Σκαρίμπα, Γ. Σεφέρη και Α. Εμπειρίκου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη άγνωστου αρχειακού υλικού για τη σχέση Καρυωτάκη και Πόε, ενώ την έκδοση συ­μπληρώνει μια λανθάνουσα μετάφραση του εμβληματικού διηγήματος «Ο μαύρος γάτος», που υπογράφεται από τον Εμμ. Ροΐδη.

X