Συγγραφέας: Hillstrom David
Μετάφραση: Γαβριηλίδης Άρης

σελ. 104
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2014)

ISBN: 978-960-576-210-0 Κατηγορία: Συγγραφέας:

8,48 με φ.π.α.

The Story of Our People

8,48 με φ.π.α.

Κράτηση και παραλαβή από κοντινό σας βιβλιοπωλείο

Κράτηση

Απόσπασμα

SCENE THREE

”Following the barricades there was but one road left, Exodus. The welder led the chosen, including a woman and a poet, to a haven in exile. But wounded by the ordeal of the barricades and the long march of Exodus, he could not endure. The woman and the poet went on and, alone in a quiet room, they shared their thoughts, thoughts that had grown from events into a sense of philosophy, a sense of natural order.

They shared a very special companionship, a life of letters, labor and love. And from their union sprang a new generation.”

”You are their children!”

ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ

“Μετά τα οδοφράγματα απόμενε ένας μοναχά δρόμος, η Έξοδος. Ο σιδεράς οδήγησε τους περιούσιους μαζί με τη γυναίκα και τον ποιητή σε ασφαλές καταφύγιο, στην εξορία. Μα πληγωμένος από τις μάχες στα οδοφράγματα και τη μεγάλη πορεία της Εξόδου, δεν άντεξε άλλο. Η γυναίκα και ο ποιητής συνέχισαν και, μονάχοι σε ένα ήσυχο δωμάτιο, αντάλλαξαν τις σκέψεις τους, σκέψεις που καλλιεργήθηκαν από όσα υπέφεραν, με μια αίσθηση φιλοσοφίας, μια αίσθηση φυσικής τάξης.

Με βαθιά συντροφικότητα, ζήσαν με γράμματα, δουλειά κι αγάπη. Και από την ένωση τους αναδύθηκε μια νέα γενιά”.

“Εσείς είστε τα παιδιά τους!”

The Story of Our People

Συγγραφέας: Hillstrom David
Μετάφραση: Γαβριηλίδης Άρης

σελ. 104
διαστ. 14.5 x 21.5
1η έκδοση (2014)

ISBN: 978-960-576-210-0 Κατηγορία: Συγγραφέας:

8,48 με φ.π.α.

The Story of Our People

8,48 με φ.π.α.

Κράτηση και παραλαβή από κοντινό σας βιβλιοπωλείο

Απόσπασμα

SCENE THREE

”Following the barricades there was but one road left, Exodus. The welder led the chosen, including a woman and a poet, to a haven in exile. But wounded by the ordeal of the barricades and the long march of Exodus, he could not endure. The woman and the poet went on and, alone in a quiet room, they shared their thoughts, thoughts that had grown from events into a sense of philosophy, a sense of natural order.

They shared a very special companionship, a life of letters, labor and love. And from their union sprang a new generation.”

”You are their children!”

ΤΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ

“Μετά τα οδοφράγματα απόμενε ένας μοναχά δρόμος, η Έξοδος. Ο σιδεράς οδήγησε τους περιούσιους μαζί με τη γυναίκα και τον ποιητή σε ασφαλές καταφύγιο, στην εξορία. Μα πληγωμένος από τις μάχες στα οδοφράγματα και τη μεγάλη πορεία της Εξόδου, δεν άντεξε άλλο. Η γυναίκα και ο ποιητής συνέχισαν και, μονάχοι σε ένα ήσυχο δωμάτιο, αντάλλαξαν τις σκέψεις τους, σκέψεις που καλλιεργήθηκαν από όσα υπέφεραν, με μια αίσθηση φιλοσοφίας, μια αίσθηση φυσικής τάξης.

Με βαθιά συντροφικότητα, ζήσαν με γράμματα, δουλειά κι αγάπη. Και από την ένωση τους αναδύθηκε μια νέα γενιά”.

“Εσείς είστε τα παιδιά τους!”

X