Υστερόγραφα

Συγγραφέας: Τσάτσος Δημήτρης

σελ. 112
διαστ. 12.5 x 16.5
1η έκδοση (2012)

ISBN: 978-960-336-731-4 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Χαίρομαι τη θεμελιωμένη απόρριψή μου από τον μαθητή μου. Είναι και δική μου επιτυχία, επιτυχία του δασκάλου η απόρριψή μου. Άλλο απόρριψη όμως κι άλλο προδοσία της σχέσης δασκάλου-μαθητή. Άλλο να πάρει άλλους, τους δικούς του δρόμους, και μακάρι, και άλλο να τους κατασκευάζει όταν η σχέση με τον δάσκαλο δεν τον συμφέρει πια.

Υστερόγραφα

Συγγραφέας: Τσάτσος Δημήτρης

σελ. 112
διαστ. 12.5 x 16.5
1η έκδοση (2012)

ISBN: 978-960-336-731-4 Κατηγορία: Συγγραφέας:

Χαίρομαι τη θεμελιωμένη απόρριψή μου από τον μαθητή μου. Είναι και δική μου επιτυχία, επιτυχία του δασκάλου η απόρριψή μου. Άλλο απόρριψη όμως κι άλλο προδοσία της σχέσης δασκάλου-μαθητή. Άλλο να πάρει άλλους, τους δικούς του δρόμους, και μακάρι, και άλλο να τους κατασκευάζει όταν η σχέση με τον δάσκαλο δεν τον συμφέρει πια.

X