Κάθεται μοναχός ο διπλός τούτος άνθρωπος / Η ποιήτρια Ζωή Καρέλλη (1901–1998)

Συγγραφέας: Κοτίνη Θεόνη

σελ. 208
διαστ. 14.5 x 20.5
1η έκδοση (2019)

Ἐντέλει, αὐτὴ ἡ διανοούμενη ποιήτρια σοῦ δίνει τὴν ἐντύπωση πὼς ὅ,τι περισσότερο ἀγάπησε ἦταν ἡ ὀμορφιά, τὸ νεανικὸ κάλλος τῶν σωμάτων. Αὐτὴ ἡ θρησκευόμενη ποιήτρια τῆς κατακτημένης βυζαντινῆς παράδοσης φαίνεται κάποτε αἰφνίδια μοντέρνα, διακριτικὰ αἱρετική, κρυφὰ εἰδωλολάτρισσα, ὅπως ἡ ἴδια λέει γιὰ τὸν Καβάφη. Αὐτὸ τὸ θάρρος εἶναι ἀκριβὰ πληρωμένο, γιατὶ κάθε βῆμα ποὺ κερδίζει πρὸς τὴν ἐλευθερία πρέπει νὰ τὸ ἀκυρώσει μὲ μετανοημένη συντριβή. Ἡ ἀπόφαση νὰ μείνει στὴ μεθόριο ἀντανακλᾶται καὶ στὴν αἰσθητική της, ὅπου μέσα στὸ ποιητικὰ ἀδρανὲς ἐγείρεται αἰφνίδια τὸ ἄρτιο, τὸ ἀκαριαία καίριο, αὐτὸ ποὺ σὲ ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ καὶ σὲ κερδίζει ὁλόψυχα.

Βιβλια του ιδιου συγγραφεα

Κάθεται μοναχός ο διπλός τούτος άνθρωπος / Η ποιήτρια Ζωή Καρέλλη (1901–1998)

Συγγραφέας: Κοτίνη Θεόνη

σελ. 208
διαστ. 14.5 x 20.5
1η έκδοση (2019)

Ἐντέλει, αὐτὴ ἡ διανοούμενη ποιήτρια σοῦ δίνει τὴν ἐντύπωση πὼς ὅ,τι περισσότερο ἀγάπησε ἦταν ἡ ὀμορφιά, τὸ νεανικὸ κάλλος τῶν σωμάτων. Αὐτὴ ἡ θρησκευόμενη ποιήτρια τῆς κατακτημένης βυζαντινῆς παράδοσης φαίνεται κάποτε αἰφνίδια μοντέρνα, διακριτικὰ αἱρετική, κρυφὰ εἰδωλολάτρισσα, ὅπως ἡ ἴδια λέει γιὰ τὸν Καβάφη. Αὐτὸ τὸ θάρρος εἶναι ἀκριβὰ πληρωμένο, γιατὶ κάθε βῆμα ποὺ κερδίζει πρὸς τὴν ἐλευθερία πρέπει νὰ τὸ ἀκυρώσει μὲ μετανοημένη συντριβή. Ἡ ἀπόφαση νὰ μείνει στὴ μεθόριο ἀντανακλᾶται καὶ στὴν αἰσθητική της, ὅπου μέσα στὸ ποιητικὰ ἀδρανὲς ἐγείρεται αἰφνίδια τὸ ἄρτιο, τὸ ἀκαριαία καίριο, αὐτὸ ποὺ σὲ ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ καὶ σὲ κερδίζει ὁλόψυχα.

Βιβλια του ιδιου συγγραφεα

X