ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ONLINE ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ gavrielidesbooks.gr

Η ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (εφεξής ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ) διαθέτει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο gavrielidesbooks.gr μέσα από το οποίο προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα παραγγελίας έντυπων τίτλων των εκδόσεων, υπό τoν όρο αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας το gavrielidesbooks.gr ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρόντες όρους και ότι χρησιμοποιεί το gavrielidesbooks.gr.

Η χρήση του gavrielidesbooks.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι χρήστες του  δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του gavrielidesbooks.gr και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο gavrielidesbooks.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ gavrielidesbooks.gr

H τιμή των εντύπων βιβλίων που διατίθενται στο gavrielidesbooks.gr κυμαίνεται από 0€ έως και 50€ το καθένα, ανάλογα με το είδος του. Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα βιβλία που πωλούνται στο gavrielidesbooks.gr προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Επίσης τα βιβλία που πωλούνται από το gavrielidesbooks.gr διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία gavrielidesbooks.gr χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας gavrielidesbooks.gr β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία gavrielidesbooks.gr αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία gavrielidesbooks.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, οι συνεργάτες της, εκείνοι που την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο gavrielidesbooks.gr, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μέσω της υπηρεσίας gavrielidesbooks.gr μπορεί να διανέμεται περιεχόμενο και πληροφορίες προερχόμενες από συνεργάτες ή τρίτους. Όλες οι δηλώσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τους ως άνω συνεργάτες ή τρίτους προέρχονται αποκλειστικά από αυτούς και όχι από την ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το online βιβλιοπωλείο gavrielidesbooks.gr σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το gavrielidesbooks.gr:

  • για να βλάψει ανήλικους
  • για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό
  • για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ή άλλους χρήστες
  • για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας v ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ή τρίτους
  • για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.

7. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Για την χρήση της υπηρεσίας gavrielidesbooks.gr δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την εγγραφή του μπορεί να το κάνει δηλώνοντας κωδικό όνομα (Username), κωδικό χρήσης (Password) και e-mail. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ο χρήστης συμφωνεί να δώσει αληθείς, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή σε περίπτωση που η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ δικαιούται να αναστείλει ή να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας. Ο χρήστης ευθύνεται να κρατά τον κωδικό χρήσης μυστικό και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που γίνονται με τον δικό του κωδικό χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την v για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού χρήσης του ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ασφάλειας. Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν επειδή ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του.

Με την εγγραφή του πελάτη στο gavrielidesbooks.gr συμφωνεί να λαμβάνει τις τελευταίες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις μέσω email, που θα αποστέλλονται για να τον/την ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ενημερώσει για διακοπή της αυτόματης ειδοποίησης, όποτε το επιθυμεί τροποποιώντας ανάλογα την σχετική ρύθμιση στο ενημερωτικό μήνυμα που λαμβάνει.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που η v λαμβάνει και συλλέγει μέσω της υπηρεσίας. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα των άρθρων 11 and 13 του ν.2472/1996. Η vδεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ δεν ευθύνεται έναντι χρηστών εξαιτίας τυχόν διαρροής των προσωπικών τους δεδομένων, προερχόμενης από χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, προσφερομένων μέσω της υπηρεσίας gavrielidesbooks.gr.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και  ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να καλούν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών gavrielidesbooks.gr. στον αριθμό 210-3228839. Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών λειτουργεί καθημερινά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και κατά τις ώρες 09:00 έως 16:00.

Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gavrielidesbooks.gr.

Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει ένα ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία gavrielidesbooks.gr. Με τη χρήση της υπηρεσίας gavrielidesbooks.gr μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήσης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας gavrielidesbooks.gr οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

α. Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες και τα οποία αποστέλλονται από το site και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό σας σύστημα και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, γι αυτό ανά τακτά διαστήματα θα ζητάμε ξανά την άδειά σας για τη χρήση τους. Επίσης, τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν αφορούν την ταυτότητά σας, αλλά του υπολογιστή σας- γι αυτό και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

β. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Τα cookies που συλλέγουμε εμείς περιέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της, ώστε να έχετε εσείς την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.

Θέλουμε επίσης να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο του site και της εφαρμογής app με τους φίλους σας μέσω των αγαπημένων σας ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.

Επίσης, χρησιμοποιούμε Google Analytics Cookies, τα οποία δίνουν στη μηχανή αναζήτησης ανώνυμες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στο website μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες μας και να βελτιώσουμε το website μας. Και πάλι, οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και αφορούν τον αριθμό των επισκεπτών στο website, τη διάρκεια της επίσκεψής τους, πόσες σελίδες επισκέφτηκαν κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

γ. Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies;

Αν θέλετε να αφαιρέσετε εντελώς ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε εύκολα μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε (Google Chrome, Mozilla etc). Η ακριβής διαδικασία ορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα, επομένως ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ: wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.